Laatste Mycotoxine Enquête en Hulpbronnen

Mycocheck heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar het optreden van mycotoxine in strooiselstro.  Strooisel stro monsters werden afkomstig uit het hele Verenigd Koninkrijk om deze route van blootstelling aan mycotoxinen te onderzoeken.

Samenvatting van de bevindingen:

  • 80% van de monsters bevatte ten minste 1 mycotoxine.
  • 14% van de monsters waren besmet met ten minste 3 mycotoxinen.
  • Deoxynivalenol (DON) was het meest voorkomende toxine, gevonden in 63% van de positieve monsters.

De bevindingen van dit onderzoek werden gepresenteerd op de World Mycotoxin Conference 2019 in Belfast.  Een kopie van de poster kan hieronder worden gedownload.

2019 Straw Survey
Poster gepresenteerd op WMF 2019

Follow us